Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2013 về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.


1. Thủ tục thẩm tra hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực cho lĩnh vực bán lẻ điện nông thôn tại địa phương.

Sáng ngày 29/8/2017, tai Hội trường Thống Nhất tỉnh, UBND tỉnh Long An phối hợp Hội đồng Bảo trợ - Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Long An tổ chức trao học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn năm 2017.


Công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang


Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 39
Lượt truy cập: