Huyện Chợ Mới có thêm 02 xã Long Điền A, Bình Phước Xuân được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành các Quyết định Công nhận xã Long Điền A và xã Bình Phước Xuân của huyện Chợ Mới đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020.


Huyện Thoại Sơn có thêm 03 xã An Bình, Vọng Đông, Vĩnh Phú được công nhận đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành các Quyết định Công nhận xã An Bình, xã Vọng Đông và xã Vĩnh Phú của huyện Thoại Sơn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới nâng cao” năm 2020.


Phú Tân: Nhiều mô hình ứng dụng khoa học và công nghệ hiệu quả

Năm 2016, UBND huyện Phú Tân đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế...


Tỉnh An Giang: Kiện toàn Ban Điều hành và Tổ Giúp việc Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020

Ngày 16/5/2016 UBND tỉnh đã ký quyết định kiện toàn Ban Điều hành và Tổ giúp việc Chương trình Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020, cụ thể sau:


Tỉnh An Giang: Phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020

Ngày 14/6/2016 UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt Kế hoạch số 30/KH-SNN&PTNT ngày 13/6/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020.


Tỉnh An Giang: Kiện toàn Tổ Công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang

Ngày 14/6/2016 UBND tỉnh đã ký quyết định kiện toàn Tổ Công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Tổ Giúp việc cho Ban Chỉ đạo tỉnh) cụ thể sau:


Tỉnh An Giang: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.

Ngày 10/6/2016, UBND tỉnh đã ký quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh), cụ thể sau:


Lễ công bố Phú Bình đạt chuẩn xã Nông thôn mới

Sáng 24-2, UBND huyện Phú Tân tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang công nhận xã Phú Bình đạt chuẩn xã Nông thôn mới (NTM) năm 2016. Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Tỉnh ủy đến dự; cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, huyện, xã và đông đảo bà con nhân dân Phú Bình tham dự.


Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.

 

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 38
Lượt truy cập: