STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 1272/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở LĐTB&XH trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội signed-1272-du thao qd cong bo tthc pctnxh.pdf
2 1271/QĐ-UBND 24/06/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh An Giang signed-1271- quyet dinh danh muc tthc duoc sua doi bo sung lv dien so cong thuong an giang.pdf
3 395/KH-UBND 23/06/2022 Truyền thông “Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7” và tổ chức hoạt động “Đi bộ vì sức khỏe” năm 2022 signed-395_kh_.pdf
4 394/KH-UBND 23/06/2022 Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-TTG ngày 05 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động đến năm 2030 signed-394_kh-ubnd_thuc hien qd 176 cua ttgcp ve ct ho tro phat trien thi truong ld den 2030.pdf
5 393/KH-UBND 23/06/2022 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Phòng, chống ma túy năm 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang signed-393_kh-ubnd_ trien khai luat phong chong ma tuy nam 2021.pdf
6 673/UBND-KGVX 22/06/2022 V/v triển khai Thông báo số 151-TB/TU ngày 31/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy signed-673_cv ubnd_ ve viec trien khai tbkl151 btvtu.pdf
7 185/QĐ-VPUBND 22/06/2022 Về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh signed-qd 185 phan cong ldvp 22-6-2022.pdf
8 392/KH-UBND 22/06/2022 Triển khai thực hiện Nghị định số 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn signed-392_kehoach_ltrienkhainghidinh120_bpxlgd_xaphuongtt.hc.pdf
9 24/2022/QĐ-UBND 21/06/2022 Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ thuộc hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang signed-24_qd-ban hanh quy dinh_bao tri duong bo.rar
10 1249/QĐ-UBND 21/06/2022 Phân công giải quyết công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 signed-qd 1249 phan cong thuong truc ubnd tinh an giang nhiem ky 2021-2026.pdf
  Xem:   Tổng số: 1839 mẫu tin - Xem trang: 

  Banner phải dưới

  Actions
  Loading...

  AG_LuotTruyCap portlet

  Actions
  Loading...
  Đang trực tuyến: 48
  Lượt truy cập: