STT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 5617/VPUBND-KGVX 20/10/2021 Về việc hỗ trợ công dân Pháp đến tiêm vắc xin tại Cần Thơ và Vĩnh Long. signed-5617_ho tro cong dan phap den tiem vacxin tai can tho vinh long.pdf
2 629/KH-UBND 20/10/2021 Tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, nhằm phục hồi sản xuất – kinh doanh doanh nghiệp. signed-629_to chuc hoi nghi doi thoai dn phuc hoi san xuat kinh doanh.pdf
3 5635/VPUBND-KGVX 20/10/2021 Về việc đặt hàng chương trình chuyên đề, chuyên mục năm 2021. signed-5635_dat hang chuong trinh chuyen de chuyen muc nam 2021.pdf
4 49/2021/QĐ-UBND 20/10/2021 Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang. signed-49_ qd qppl cpxd 2021- 3139.rar
5 2416 /QĐ-UBND 20/10/2021 Phê duyệt kinh phí hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết HĐLĐ (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Chợ Mới, huyện Thoại Sơn. 2_1_signed-2416_qd-ubnd_ phe duyet kp ho tro ld tu do theo cs 12 theo 68 cua cm-ts ttr2566 dot3tinh.pdf
6 2434/QĐ-UBND 20/10/2021 Về việc áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch COVID-19. signed-2434_quyet dinh ban hanh ap dung tam thoi cac bien phap hanh chinh hoan chinh2.pdf
7 650/KH-UBND 20/10/2021 Về việc ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang”. signed-650_ke hoach thich ung an toan linh hoat kiem soat hieu qua dich covid-19 tinh.rar
8 48/2021/QĐ-UBND 19/10/2021 Quy định phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang . signed-48_qppl phan cap tham quyen quan ly su dung may moc thiet bi chuyen dung.pdf
9 5568/VPUBND-KGVX 18/10/2021 Về việc khẩn trương thực hiện Báo cáo sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19. signed-5568-khan truong bao cao so ket pc dich covid-19.pdf
10 1176/UBND-KGVX 18/10/2021 Về việc thực hiện CV số 8718/BYT-DP ngày 15/10/2021 của Bộ Y tế. signed-1176_trien khai cv 8718-byt-dp.pdf
  Xem:   Tổng số: 1342 mẫu tin - Xem trang: 

  Banner phải dưới

  Actions
  Loading...

  AG_LuotTruyCap portlet

  Actions
  Loading...
  Đang trực tuyến: 103
  Lượt truy cập: