Triển khai Thông tư số 88/2021/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Thực hiện Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.


Ban hành đơn giá chăm sóc rừng trồng và rừng thay thế rừng phòng hộ, đặc dụng vùng đồi núi giai đoạn 2021-2025

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá chăm sóc rừng trồng và rừng thay thế rừng phòng hộ, đặc dụng vùng đồi núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.


Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.


Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Thực hiện Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.


Thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển

Thực hiện Thông tư số 86/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 147/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.


Thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế và an sinh xã hội

Ngày 11/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phục hồi, phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang.


Tổ chức thực hiện thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Để chủ động triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung sau:


Thực hiện quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước

Thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.


Triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 6149/BCT-XNK về việc Triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19.


Tiếp tục hỗ trợ giảm giá nước sạch trong tháng 10/2021 cho khách hàng sử dụng nước sạch bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản đồng ý chủ trương tiếp tục giảm giá tiêu thụ nước sạch trong tháng 10 năm 2021 như kiến nghị đề xuất của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang.


Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 89
Lượt truy cập: