Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 09 năm 2018 (từ ngày 21 tháng 08 năm 2018 đến ngày 20 tháng 09 năm 2018).


Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 63
Lượt truy cập: