Văn phòng UBND tỉnh triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 75-KH/BCĐ ngày 28/02/2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm sau:


Văn phòng UBND tỉnh thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 14/02/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo các nội dung, yêu cầu sau:


Văn phòng UBND tỉnh phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 63-KH/BDVTU ngày 19/01/2022 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về “Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022”. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo các yêu cầu sau:


Văn phòng UBND tỉnh triển khai công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật nhà nước 2022

Thực hiện chương trình Công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2022 của Ban Chỉ đạo tại văn bản số 01/CTr-BCĐ ngày 14/02/2022 và chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện nhiệm vụ văn thư lưu trữ trên địa bàn tỉnh tại văn bản số số 141/UBND-TH ngày 17/2/2022. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo các yêu cầu sau:


Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng Tuần lễ “Áo dài Việt Nam - Di sản văn hóa Việt Nam”

Nữ đoàn viên Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh với “Áo dài Việt Nam - Di sản văn hóa Việt Nam”


Đồng chí Tô Hiệu - Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bất khuất!

Thực hiện Công văn số 687-CV/BTGTU, ngày 21/02/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy v/v tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Tô Hiệu, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam (1912-2022). Trang thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.


Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2022.

Nhiệm vụ trọng tâm của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022.


Văn phòng UBND tỉnh thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ

Ngày 27/01/2021, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Đặng Đức dẫn đầu đoàn Văn phòng UBND tỉnh đi thăm và chúc Tết các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh qua các thời kỳ nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.


Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh trao quyết định điều động công chức

Sáng ngày 27/12/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi lễ trao quyết định điều động công chức tại các phòng chuyên môn thuộc Văn phòng UBND tỉnh quản lý, đồng chí Nguyễn Bảo Trung - Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì buổi lễ.


Hưởng ứng lời kêu gọi của Tiểu Ban vận động và huy động nguồn lực Xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid-19 và chăm lo hỗ trợ cho nhân dân; đồng thời thực hiện các nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.


Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 61
Lượt truy cập: