Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng Tuần lễ "Áo dài Việt Nam - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2022


Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2022.

Ngày 15/02/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và triển khai nhiệm vụ yto5ng tâm năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chấp hành Công đoàn Văn phòng và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng UBND tỉnh.


Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội Nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2021

Ngày 29/01/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội Nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2021 nhằm đánh giá tình hình hoạt động trong năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm 2021.


Văn phòng UBND tỉnh hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2020

Ngày 02/3/2020, Công đoàn Văn phòng UBND tỉnh An Giang đã triển khai phát động Hưởng ứng chuỗi sự kiện “Áo dài – Di sản văn hóa Việt Nam”.


Đại hội chi bộ


Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 60
Lượt truy cập: