LÃNH ĐẠO
VĂN PHÒNG UBND TỈNH AN GIANG
_____
 
 
 
1- ông Nguyễn Bảo Trung - Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Số điện thoại: 02963.852564

Địa chỉ Email: nbtrung@angiang.gov.vn

 
 
2- ông La Phước Kiên - Phó Chánh Văn phòng  UBND tỉnh.

Số điện thoại:02963.856.094

Địa chỉ Email: lpkien@angiang.gov.vn

 
3- bà Mã Lan Xuân - Phó Chánh Văn phòng  UBND tỉnh.

Số điện thoại: 02963.952.546

Địa chỉ Email: mlxuan@angiang.gov.vn

 
 
4- ông Đinh Minh Hoàng - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Số điện thoại: 02963.949.458

Địa chỉ Email: dmhoang@angiang.gov.vn

 

5- ông Trần Đặng Đức - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh

Số điện thoại:02963.956.724

Địa chỉ Email: mailtranduc@gmail.com

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 85
Lượt truy cập: