Thông tin liên hệ

BAN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TỈNH AN GIANG
______________
 
1. Ông Lê Văn Nưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  - Trưởng Ban;
 
2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh – Thường trực Ban;
 
3. Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;
 
4. Giám đốc Sở Tài chính – Thành viên;
 
5. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Thành viên;
 
6. Giám đốc Sở Xây dựng – Thành viên;
 
7. Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế - Thành viên;
 
8. Cục Trưởng Cục Thuế - Thành viên;
 
9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.
 
 
TỔ GIÚP VIỆC
_____
 
1. Ông Đinh Minh Hoàng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Tổ trưởng;
 
2. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Trưởng phòng Kinh tế ngành - Văn phòng UBND tỉnh - Thường trực Tổ;
 
3. Ông Ngô Vũ Hải, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên;
 
4. Ông Phan Huy Phương, Trưởng phòng Tổng hợp – Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên;
 
5. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức - Văn phòng UBND tỉnh – Thành viên.
 
 
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
 
Nơi làm việc của Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp đặt tại Văn phòng UBND tỉnh An Giang
 
- Địa chỉ: Số 16C, đường Tôn Đức Thắng, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
 
- Điện thoại: 02963.854 164
 
- Họp thư điện tử (Email):
 
          tinhuy@angiang.dcs.vn
 
          hotrodoanhnghiep@angiang.gov.vn

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 56
Lượt truy cập: