Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Tổ chức thực hiện thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh

19/10/2021 | 09:12
Để chủ động triển khai thực hiện thống kê đất đai năm 2021 trên địa bàn tỉnh đảm bảo thời gian và chất lượng theo quy định, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nội dung sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc thực hiện thống kê đất đai tại cấp xã, tổng hợp kết quả thống kê đất đai cấp huyện và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 01 tháng 02 năm 2022.

 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chủ trì thực hiện thống kê đất quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh và gửi kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 16 tháng 01 năm 2022 để tổng hợp vào kết quả thống kê đất đai các cấp.

 Hồ sơ giao nộp kết quả thống kê đất đai các cấp thực hiện theo quy định tại Điều 23 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018. Riêng đất quốc phòng, đất an ninh thực hiện theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra kết quả thống kê đất đai của cấp huyện và cấp xã; tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt phương án thống kê đất đai năm 2021 cấp tỉnh đúng quy định; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thống kê đất đai năm 2021 tỉnh An Giang trước ngày 01 tháng 3 năm 2022 theo quy định./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 22
Lượt truy cập: