Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh

20/05/2022 | 09:05
Để kịp thời thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh An Giang trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu yêu cầu đối với các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh:

Tăng cường thực hiện công tác phân loại, thu gom, lưu giữ, chuyển giao, xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Nước thải phát sinh từ các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân COVID-19 phải được thu gom, xử lý và tăng cường khử khuẩn nước thải đầu ra, đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế. Ngoài ra, các cơ sở y tế nghiêm túc thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn năm 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Bên cạnh đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường giám sát, kiểm tra việc xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thực hiện công tác quản lý chất thải đối với trường hợp người nhiễm COVID-19 đang cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1336/BTNMT-TCMT ngày 15/3/2022.

UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị An Giang khẩn trương thực hiện hoàn thành các thủ tục và di dời Nhà máy xử lý chất thải nguy hại thành phố Long Xuyên đến Khu liên hợp xử lý chất thải rắn xã Bình Hòa, huyện Châu Thành trước ngày 10/9/2022 để đảm bảo liên tục, không bị gián đoạn trong công tác xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 110
Lượt truy cập: