Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; khu chế xuất và khu công nghệ cao

21/06/2022 | 07:13
Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phát huy nguồn lực đất đai tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao phục vụ cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; khắc phục tình trạng sử dụng đất lãng phí, không đúng mục đích theo quy hoạch và kế hoạch.

Thực hiện Công văn số 3301/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 14 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo, đánh giá đúng thực trạng sử dụng đất tại các khu, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao thuộc trên địa bàn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện Báo cáo đánh giá thực trạng quản lý, sử dụng đất khu, cụm công nghiệp; khu chế xuất và khu công nghệ cao; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, phát huy nguồn lực từ đất đai trên địa bàn các tỉnh. Báo cáo sẽ được gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Quản lý đất đai) trước ngày 29 tháng 7 năm 2022./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 27
Lượt truy cập: