Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Triển khai Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

04/05/2022 | 08:15
Với mục tiêu xuất nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu cân đối, hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững.

Thực hiện Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030. Mục tiêu cụ thể xuất khẩu, nhập khẩu tăng trưởng ổn định, cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý. Xuất nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu mặt hàng, cơ cấu thị trường cân đối, hài hòa.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tùy vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương nghiên cứu, triển khai hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2030 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 493/QĐ-TTg./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 337
Lượt truy cập: