Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tiểu Ban vận động và huy động nguồn lực Xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19.

04/10/2021 | 12:18
Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid-19 và chăm lo hỗ trợ cho nhân dân; đồng thời thực hiện các nội dung tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

     Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh giới thiệu Trang thông điện tử của Tiểu Ban vận động và huy động Xã hội, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 tại địa chỉ: http://vandongxahoi.mattran.org.vn đến toàn thể Đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng UBND tỉnh cùng hưởng ứng và chung tay ủng hộ công tác phòng, chống dịch covid-19 và chăm lo hỗ trợ cho nhân dân.

Văn phòng UBND tỉnh

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 31
Lượt truy cập: