Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Kết quả tuyển dụng Viên chức làm việc tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh

14/10/2020 | 07:15
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thông báo kết quả tuyển dụng viên chức làm việc tại Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh An Giang năm 2020, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:
- 16 chỉ tiêu tuyển dụng.
- 07 vị trí tuyển dụng: Nhân viên Hành chính Quản trị; Kỹ thuật viên; Kế toán viên; Thủ quỹ; Nhân viên Kinh doanh; Nhân viên Khách sạn; Nhân viên Nhà hàng.
2. Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 44 hồ sơ.
- Vị trí 1: Hành chính Quản trị, số hồ sơ tiếp nhận: 19 hồ sơ.
- Vị trí 2: Kỹ thuật viên, số hồ sơ tiếp nhận: 00 hồ sơ.
- Vị trí 3: Kế toán viên, số hồ sơ tiếp nhận: 08 hồ sơ.
- Vị trí 4: Thủ quỹ, số hồ sơ tiếp nhận: 03 hồ sơ.
- Vị trí 5: Nhân viên Kinh doanh, số hồ sơ tiếp nhận: 11 hồ sơ.
- Vị trí 6: Nhân viên Khách sạn, số hồ sơ tiếp nhận: 02 hồ sơ.
- Vị trí 7: Nhân viên Nhà hàng, số hồ sơ tiếp nhận: 01 hồ sơ.
3. Hồ sơ đủ điều kiện tham dự xét tuyển: 36 hồ sơ.
4. Hồ sơ không đủ điều kiện tham dự xét tuyển: 08 hồ sơ.
5. Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn:
Ngày 07/9/2020, Hội đồng xét tuyển thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức đến phỏng vấn tại Hội trường Nhà khách Văn phòng UBND tỉnh An Giang, vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 15/9/2020 (thứ Ba)
6. Thí sinh tham dự phỏng vấn:
- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển và được thông báo triệu tập là 36 thí sinh.
- Sau khi Hội đồng tuyển dụng thực hiện đầy đủ các trình tự tổ chức lễ khai mạc theo quy định, Chủ tịch HĐXT giao phong bì đề thi còn nguyên niêm phong cho đại diện Hội đồng kiểm tra, sát hạch. Đến 8 giờ ngày 15/9/2020 tiến hành điểm danh và phỏng vấn vị trí: Nhân viên HCQT (các vị trí còn lại thực hiện phỏng vấn vào ngày thứ Tư, 16/9/2020).
- Số lượng thí sinh có mặt và vắng mặt như sau:
+ Ngày 15/9/2020: Có mặt 14 thí sinh, vắng 03 thí sinh: Nguyễn Huy Cường, Lê Duy Linh, Trần Thị Ngọc Nở.
+ Ngày 16/9/2020: Có mặt 18 thí sinh, vắng 01 thí sinh: Lê Thị Tú Uyên.
- Các thủ tục: Mở đề thi, bốc thăm, phỏng vấn, chấm điểm, niêm phong kết quả của Hội đồng kiểm tra, sát hạch được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Việc lựa chọn ngẫu nhiên, chuẩn bị nội dung trả lời và phỏng vấn đối với 36 thí sinh đăng ký xét tuyển và kết quả phỏng vấn (Chi tiết xem tại tập tin đính kèm)

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 115
Lượt truy cập: