Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên

28/06/2018 | 11:46
Ủy ban nhân dân tỉnhAn Giang vừa có thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên. Nhằm đáp ứng được nhu cầu làm việc và giải quyết thủ tục pháp lý của địa phương.
         Theo đó, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 1.212,9 m2 (gồm: 690,2 m2 đất trồng cây hàng năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 522,7 m2 đất giao thông, thủy lợi do Nhà nước quản lý) tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên được xác định theo Bản trích đo thực hiện dự án, tỷ lệ 1:500 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 29 tháng 12 năm 2017.

          Kế hoạch thời gian:

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2018 đến ngày 16 tháng 7 năm 2018 Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án.
Từ ngày 17 tháng 7 năm 2018 đến ngày 09 tháng 8 năm 2018 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất.
Từ ngày 10 tháng 8 năm 2018 đến ngày 06 tháng 9 năm 2018 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Từ ngày 10 tháng 9 năm 2018 đến ngày 08 tháng 10 năm 2018 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.
Từ ngày 09 tháng 10 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2018 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định.

Thành Khởi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 27
Lượt truy cập: