Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

21/10/2021 | 10:10
Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu thực hiện các nội dung sau:

Tổ chức triển khai Hướng dẫn tạm thời này để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP và Quyết định số 4800/QĐ-BYT.

Sở Y tế công bố, cập nhật cấp độ dịch tại các địa bàn và vùng cách ly y tế (phong tỏa) thuộc tỉnh, thành phố và các biện pháp áp dụng tương ứng để làm cơ sở cho việc tổ chức hoạt động vận tải theo Hướng dẫn tạm thời này; Chủ trì, phối hợp với Sở GTVT, chính quyền địa phương giám sát, hướng dẫn hành khách thực hiện các biện pháp y tế về phòng, chống dịch COVID-19 khi về đến địa phương.

Bên cạnh đó, Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở, ngành, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý cảng hàng không, ga đường sắt để tổ chức hoạt động vận tải hành khách kết nối giữa vận tải đường bộ bằng xe ô tô với vận tải hàng không, đường sắt theo quy định tại Mục VII Phần 2 Hướng dẫn tạm thời này. Đồng thời, tổ chức trạm dừng nghỉ tổ chức nơi dừng nghỉ, đón tiếp để cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ, hỗ trợ tốt nhất cho hành khách và người dân.

Chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát những người về địa phương theo quy định của Bộ Y tế đảm bảo an toàn, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 30
Lượt truy cập: