Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

21/10/2021 | 10:07
Thực hiện Quyết định số 1811/QĐ-BGTVT ngày 16 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tạm thời về hoạt động thi công các dự án, công trình giao thông đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu thực hiện các nội dung sau:

Hướng dẫn Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu xây dựng trong việc xử lý, thực hiện cách ly y tế, xét nghiệm, tiêm chủng vacxin phòng COVID-19, điều trị F0, ….; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên công trường thi công xây dựng các dự án, công trình giao thông phù hợp diễn biến dịch bệnh tại địa bàn.

Thông báo kịp thời thông tin về tình hình, diễn biến dịch bệnh và các cấp độ dịch trên địa bàn và các biện pháp tương ứng để các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu xây dựng, người lao động trên công trường được biết và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh phù hợp, không để dịch bệnh lan rộng.

Đồng thời, dựa trên cơ sở Hướng dẫn tạm thời này, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai đối với các dự án, công trình giao thông trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 17
Lượt truy cập: