Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

An Giang: Giảm số lượng người làm việc tại cơ quan, đơn vị đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ ngày 26-08 đến hết ngày 05-09-2021.

26/08/2021 | 10:17
Ngày 24 tháng 8 năm 2021, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh ban hành Công văn số 901/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg trên địa bàn tỉnh; trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trong tỉnh diễn biến phức tạp, để tăng cường kiểm soát việc di chuyển trong thời gian thực hiện nghiêm giãn cách xã hội; Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh quy định số người làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

     Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

     Mỗi cơ quan, đơn vị chỉ bố trí không quá 05 người làm việc tại trụ sở.

     Không áp dụng quy định trên đối với các đơn vị phải bố trí lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch theo quy định (Công an, Quân sự, Biên phòng, Y tế, dân quân tự vệ...) và những lực lượng chức năng chuyên ngành (gồm: Hải quan, Quản lý thị trường); những cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp tham mưu xử lý công việc, phục vụ hoạt động của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực UBND các cấp (như: công tác chuẩn bị hội họp, đảm bảo an toàn thông tin, hạ tầng kỹ thuật…) liên quan đến công tác chỉ đạo phòng, chống dịch và những trường hợp khẩn cấp khác.

     Đối với các trường hợp được phép đến cơ quan làm việc được quy định tại công văn này phải mang thẻ công chức, viên chức, thẻ ngành hoặc mặc trang phục ngành trong suốt quá trình di chuyển giữa trụ sở cơ quan, đơn vị và nơi cư trú để lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 có thể nhận diện, đồng thời phải có giấy xác nhận công tác của cơ quan, đơn vị hoặc Thư mời họp.

     Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà, chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, hoàn thành đúng tiến độ được giao; không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết. Các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

     Thủ trưởng các cơ quan Báo, Đài và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

     Các cơ quan Báo, Đài được phép tác nghiệp, bố trí không quá 20% công chức, viên chức làm việc, phục vụ hoạt động nghiệp vụ báo chí, tuyên truyền.

     Lực lượng phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh được phép tác nghiệp trong thời gian thực hiện “giới nghiêm” sau 18 giờ 00 hàng ngày để đưa tin, tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh và tình hình thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg trong tỉnh. Giao Sở Thông tin – Truyền thông lập danh sách, quản lý và cấp thẻ tác nghiệp trong gian thực hiện giãn cách xã hội theo công văn số 901/UBND-KGVX của UBND tỉnh.

     Các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông, truyền hình cáp cung cấp hạ tầng, nền tảng, trung tâm dữ liệu, an toàn thông tin, đảm bảo thông tin liên lạc, cáp tín hiệu tiếp tục thực hiện theo tinh thần Công văn số 789/UBND-KGVX ngày 29 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh.

     Các doanh nghiệp Bưu chính, chuyển phát: Bộ phận hành chính, văn phòng bố trí làm việc không quá 10 người. Riêng Bưu tá, lái xe, lực lượng khai thác được phép hoạt động để đảm bảo nhiệm vụ phát thư KT1, phát hành bưu phẩm, bưu kiện và hàng thiết yếu không quá 20% nhân sự.

     Các doanh nghiệp được phép hoạt động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, yêu cầu chủ doanh nghiệp bố trí giảm số người làm việc hành chính tại trụ sở đơn vị dưới 20% (không áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo mô hình 3 tại chỗ; hoặc có tổ chức đưa đón công nhân theo phương thức “01 cung đường 2 điểm đến”).

     Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quy định tại mục 2 chịu trách nhiệm cấp giấy xác nhận và lập danh sách nhân sự được bố trí làm việc; có xác nhận của chính quyền địa phương nơi doanh nghiệp hoạt động (đối với doanh nghiệp) để lực lượng tham gia phòng, chống dịch COVID-19 thuận lợi trong việc kiểm soát tại các chốt chặn.

     Thời gian bắt đầu thực hiện từ 0 giờ, ngày 26 tháng 8 năm 2021 đến hết ngày 05 tháng 9 năm 2021.

     Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện.
 

Ủy ban nhân dân tỉnh

Tin khác

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 92
Lượt truy cập: