Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị thu hồi Giấy chứng nhận khi nào?

29/11/2021 | 08:59
Ngày 17/11/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BKHCN quy định biện pháp thi hành một số điều của Nghị định số 13/2019/NĐ-CP ngày 01/12/2019 của Chính phủ về doanh nghiệp khoa học công nghệ.

Theo đó, doanh nghiệp khoa học và công nghệ sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận trong các trường hợp sau:

Một. Các trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP.

Hai. Trường hợp thu hồi do không duy trì được tỉ lệ doanh thu quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 13/2019/NĐ-CP:

Thứ nhất: Chỉ áp dụng đối với các daonh nghiệp khoa học và công nghệ được cấp Giấy chứng nhận từ thời điểm Nghị định số 13/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành.

Thứ hai: Thời gian 05 năm liên tiếp để xem xét việc thu hồi giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ được tính như sau:

- Từ năm đầu tiên được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp thành lập trên 05 năm.

- Từ năm thứ sáu kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đối với doanh nghiệp mới thành lập dưới 05 năm.

Ba. Trường hợp thu hồi do không thực hiện chế độ báo cáo trong 03 năm liên tiếp và do Sở Khoa học và Công nghệ có quyết định thu hồi, nếu vượt thẩm quyền thì Sở Khoa học Công nghệ đề nghị Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Bốn. Cơ quan thực hiện việc thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm thông báo việc thu hồi và đăng thông tin theo quy định. Và khi bị thu hồi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ thì doanh nghiệp không tiếp tục hưởng những ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước,…

 

Thanh Tuyến

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 25
Lượt truy cập: