Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

An Giang: Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

29/11/2021 | 02:41
Nhằm để có cơ sở xem xét, hỗ trợ doanh nghiệp được hưởng các cơ chế, chính sách của Nhà nước, trong đó có chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ; ngày 26/11/2021, UBND tỉnh An Giang đã có Quyết định ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 chia theo 03 nhóm ngành hàng: trồng trọt, thủy sản và chăn nuôi, cụ thể:

TT

Nhóm ngành hàng

 

Tên ngành hàng

 

Tên sản phẩm chủ lực

I

Trồng trọt

1. Lúa - Nếp

 • Lúa chất lượng cao (Jasmine 85; ST5; ST20; Nàng Hoa 9; VĐ20; RVT; OM 4900; OM 5451; Đài Thơm 8, Japonica)
 • Nếp Phú Tân (chuyên canh)

 2. Rau, màu

 -    Rau, màu các loại

 3. Nấm

 • Nấm ăn
 • Nấm dược liệu

 4. Dược liệu

 • Cây dược liệu

 5. Cây ăn quả

 • Xoài VietGap
 • Chuối cấy mô
 • Cây có múi
 • Nhãn

II

Chăn nuôi

1. Gia súc

 • Heo nuôi thịt
 • Heo cái giống

2. Gia cầm

 • Trứng gia cầm

III

Thủy sản

1. Cá tra

 • Cá tra thương phẩm
 • Cá tra giống chất lượng cao

2. Cá lóc

 • Cá lóc thương phẩm

3. Tôm càng xanh toàn đực

 • Giống Tôm càng xanh

 

Thanh Tuyến

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 21
Lượt truy cập: