Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Ban hành đơn giá chăm sóc rừng trồng và rừng thay thế rừng phòng hộ, đặc dụng vùng đồi núi giai đoạn 2021-2025

25/10/2021 | 09:08
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2411/QĐ-UBND về phê duyệt đơn giá chăm sóc rừng trồng và rừng thay thế rừng phòng hộ, đặc dụng vùng đồi núi tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đơn giá chăm sóc rừng trồng và rừng thay thế rừng phòng hộ, đặc dụng vùng đồi núi cho 7 loại cây chăm sóc rừng như sau:

1. Sao Đen (Công thức kỹ thuật trồng: Es): 9.195.841 đ/1,0 ha.

2. Dầu (Công thức kỹ thuật trồng: Ed): 9.249.068 đ/1,0 ha.

3. Giáng Hương(Công thức kỹ thuật trồng: Edh): 10.138.580 đ/1,0 ha

4. Sến ( Công thức kỹ thuật trồng: Ese): 9.414.460 đ/1,0 ha.

5. Xà cừ (Công thức kỹ thuật trồng: Xc): 9.236.438 đ/ 1,0 ha.

6. Cẩm lai (Công thức kỹ thuật trồng: Ecl): 10.472.637 đ/1,0 ha.

7. Gõ đỏ (Công thức kỹ thuật trồng: Eg): 9.971.383 đ/1,0 ha.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 33
Lượt truy cập: