Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022

20/05/2022 | 09:12
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022.

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, chia sẻ, thấu hiểu và hợp tác giữa người dân và doanh nghiệp vì lợi ích chung của xã hội, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật. Thu hút dòng vốn FDI đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản công nghiệp, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chế tạo. Ưu tiên các dự án có khả năng hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; sử dụng tiết kiệm đất, áp dụng công nghệ sạch, thân thiện môi trường; có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao và đóng góp lớn cho xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2022. Theo đó, nội dung của Chương trình bao gồm:

Hoạt động nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư.

Hoạt động xây dựng cơ sở dữ liệu cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

Hoạt động xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư.

Hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư.

Hoạt động đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư.

Hoạt động hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về xúc tiến đầu tư và các hoạt động xúc tiến đầu tư khác.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan Thường trực Chương trình Xúc tiến đầu tư của tỉnh. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2022./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 119
Lượt truy cập: