Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Triển khai Thông tư số 88/2021/TT-BTC về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

25/10/2021 | 09:10
Thực hiện Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 10 năm 2021của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Theo đó, Thông tư này có 5 điểm mới như sau:

Điểm mới thứ nhất là đối tượng áp dụng: đó là các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai theo quy định của pháp luật về thuế. Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không thuộc diện phải thực hiện chế độ kế toán nhưng có nhu cầu thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư này thì được khuyến khích áp dụng.

Thứ hai là, Chủ hộ kinh doanh tự quyết định người làm kế toán. Có thể bố trí: Cha, mẹ đẻ, cha, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của mình làm kế toán hoặc bố trí người làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản kiêm nhiệm làm kế toán.

Thứ ba là, hộ kinh doanh áp dụng 05 mẫu chứng từ kế toán mới (Phiếu thu; phiếu chi; phiếu xuất kho; phiếu nhập kho;Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động).

Thứ tư là, có 7 mẫu sổ kế toán mới dùng cho hộ kinh doanh (Sổ chi tiết doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ; Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa; Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh; Sổ theo dõi tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế với NSNN; Sổ theo dõi tình hình thanh toán tiền lương và các khoản nộp theo lương của người lao động; Sổ quỹ tiền mặt; Sổ tiền gửi ngân hàng)

Thứ năm là việc xác định doanh thu, chi phí, nghĩa vụ thuế đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nội dung hướng dẫn tại Thông tư nêu trên./.

 

Mỹ Phi

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 37
Lượt truy cập: