Tăng cường quản lý mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung

Thực hiện Công văn số 12661/BTC-QLCS ngày 05 tháng 11 năm 2021 của Bộ Tài chính về việc tăng cường quản lý mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước theo phương thức tập trung.


Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1813/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025


Ban hành Danh sách địa bàn cấp huyện thuộc tỉnh An Giang ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2584/QĐ-UBND về danh sách địa bàn cấp huyện thuộc tỉnh An Giang ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.


Thực hiện quy định về nguồn kinh phí, nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến

Ngày 28/10/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh An Giang.


Đảm bảo lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19

Thực hiện Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về lưu thông hàng hóa, hành khách và phục hồi sản xuất tại các khu vực sản xuất công nghiệp bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.


Tăng cường công tác bảo đảm TTATGT khi chuyển sang trạng thái bình thường mới trên địa bàn tỉnh

Nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phấn đấu tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí năm 2021 so với năm 2020. Đồng thời triển khai nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trọng tâm Quý IV năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo, thực hiện tốt các nội dung sau:


Đẩy mạnh phát triển nhãn hiệu chứng nhận An Giang đối với sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ và một số sản phẩm có tiềm năng của tỉnh An Giang

Với mục tiêu đẩy mạnh xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “AN GIANG” đối với sản phẩm nông nghiệp đã được bảo hộ và một số sản phẩm có khả năng cạnh tranh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nhằm tăng khả năng mở rộng thị trường trong và ngoài nước để trở thành nhãn hiệu đáng tin cậy, được ưa chuộng trên toàn quốc.


Phối hợp chỉ đạo công tác khuyến nông

Thời gian qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, lây lan nhanh, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, xuất khẩu nông sản và đời sống của bà con nông dân.


Tuyên truyền, vận động sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm chất lượng, an toàn vì sức khỏe cộng đồng, phát triển bền vững giai đoạn 2021-2025

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bà con nông dân trong sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm, bảo đảm chất lượng, an toàn.


Phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa phê duyệt Đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.


Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 56
Lượt truy cập: