Điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống COVID-19

Ngày 19 tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 145/NQ-CP về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ, chính sách trong phòng, chống COVID-19; theo đó, điều chỉnh chế độ với người tham gia phòng chống dịch tại các đơn vị, địa phương có số lượng nhiễm Covid-19 cao như sau:


Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 6363/VPUBND-KTN truyền đạt ý kiến của Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Phước thống nhất tạm dừng hoạt động các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.


Thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Thực hiện Văn bản số 12/CT-BCT ngày 12 tháng 11 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2021 và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.


Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đến thăm và dự buổi họp mặt Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2021 tại cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo

Theo truyền thống, ngày 20 tháng 11 hàng năm cơ quan Sở GDĐT tỉnh An Giang đều tổ chức họp mặt, gặp gỡ thầy cô đã và đang công tác tại Sở GDĐT, cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, với tất cả tâm huyết của thầy cô dù đã về hưu hay đã chuyển sang vị trí khác nhưng hàng ngày vẫn luôn dõi theo sự phát triển của ngành, đó là tấm gương quý báu cho thế hệ trẻ noi theo, khơi gợi trong mỗi người niềm tự hào nghề nghiệp.


Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19

Bộ Xây dựng đã nghiên cứu và ban hành “Hướng dẫn tạm thời hoạt động thi công xây dựng đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng.


Giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 1324/UBND-KTN về triển khai giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp.


Triển khai thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Thông tư số 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 27/10/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Quy định Bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai trong quản lý, vận hành, sử dụng các khu khai thác khoáng sản, khai thác tài nguyên thiên nhiên khác, đô thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch sử; điểm du lịch; điểm dân cư nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn thông và hạ tầng kỹ thuật khác.


Tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng đất bãi bồi trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai đã có nhiều chuyển biến tích cực, việc quản lý sử dụng đất đai ngày càng có hiệu lực, hiệu quả, từng bước đi vào nề nếp, góp phần đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.


Triển khai Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025

Triển khai Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2021 ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025.


Điều hành giá các tháng còn lại của năm 2021

Thực hiện Thông báo số 293/TB-VPCP ngày 01 tháng 11 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá quý III năm 2021 ngày 26 tháng 10 năm 2021.


Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 43
Lượt truy cập: