Web Content Viewer (JSR 286)

Actions
Loading...

Công bố kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

24/12/2019 | 08:20
Ngày 19/12/2019, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương tổ chức Hội nghị công bố kết quả chính thức và Tổng kết Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.

Theo kết quả điều tra, tổng số dân của Việt Nam là 96.208.984 người; nam là 47.881.061 người (chiếm 49,8%), nữ là 48.327.923 người (chiếm 50,2%). Sau 10 năm, quy mô dân số Việt Nam tăng thêm 10,4 triệu người. Tỷ lệ tăng dân số bình quân giai đoạn 2009-2019 là 1,14%/năm. Tổng số hộ dân cư trên cả nước là 26.870.079 hộ, bình quân có 3,6 người/hộ. Mật độ dân số của Việt Nam là 290 người/km2. Đồng bằng sông Hồng là nơi tập trung dân cư lớn nhất của cả nước với 22,5 triệu người, chiếm 23,4% tổng dân số cả nước; Tây Nguyên là nơi có ít dân cư sinh sống nhất với 5,8 triệu người, chiếm 6,1%.

            Dân số tỉnh An Giang là 1.908.352 người, là tỉnh đông dân thứ 8 cả nước, trong đó: Nam là 847.570 người (chiếm 49,65%), nữ là 960.782 người (chiếm 50, 35%). Sau 10 năm, tính từ thời điểm 2009, quy mô dân số tỉnh An Giang giảm 234 nghìn người (năm 2009 là 2.142.709), là tỉnh có mức độ di dân (đi khỏi địa phương làm ăn xa) nhiều nhất trong 63 tỉnh, thành phố của cả nước, Toàn tỉnh có 525.656 hộ dân cư, xấp xỉ 10 năm trước (thời điểm 01/4/2009 toàn tỉnh có 526.599 hộ), số hộ có từ 2-4 người/hộ chiếm đa số, chiếm 65,1% (cả nước 65,5%). Điều kiện  nhà ở của các hộ dân cư đã cải thiện rõ rệt cả khu vực thành thị và khu vực nông thôn, hầu hết các hộ dân cư đều có nhà ở kiên cố và bán kiên cố; diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng lên đáng kể, sát với mục tiêu Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 (tỷ lệ hộ có nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ chiếm gần 22%, giảm gần 50% so với 10 năm trước.

Thanh Hùng

Banner phải dưới

Actions
Loading...

AG_LuotTruyCap portlet

Actions
Loading...
Đang trực tuyến: 39
Lượt truy cập: